OVER ONS

De stichting RTC Waterpolo Den Haag

RTC Waterpolo Den Haag

Samenvatting

Het RTC Den Haag is een onafhankelijk initiatief om waterpolo topsport te beoefenen voor sporters in de leeftijdscategorie 10-17 jaar. Het trainingscentrum biedt een waterpolo opleidingsprogramma in combinatie met de Topsport Talentscholen aan. Tevens kunnen jonge sporters extra trainingen volgen op de vrijdagavond en zondag, naast hun clubtrainingen. Dit kan bij de Waterpolo School in Den Haag en wordt ook gezien als het instroomprogramma.

Waterpolo op de middelbare school :
Jongens en meisjes in de eerste vijf leerjaren van de middelbare school die potentie hebben, zowel op waterpolo-gebied als de benodigde lifestyle willen opbrengen, kunnen geselecteerd worden voor een Regionaal Training Centrum (RTC). Het RTC Den Haag traint met haar topprogramma, 4 keer per week in de ochtend, in combinatie met het onderwijs (Segbroek college, Topsport Talent School). Als deelnemer van het RTC is het mogelijk om tijdens schooluren te sporten. In de middagen of avonden wordt er bij de eigen club getraind. Op deze wijze volgen de talentvolle sporters een duaal programma met voldoende trainingsuren en mogelijkheid om in de eigen omgeving een schooldiploma te behalen.

Het RTC in Den Haag hanteert de opzet van een onderbouw (jaar 1 en 2) en een bovenbouw (jaar 3, 4 en 5) waarin gedifferentieerd wordt getraind volgens een landelijk programma onder auspiciën van de KNZB. Het RTC wordt vanuit NOC*NSF ondersteund door het CTO-netwerk met doorlopende leerlijnen op gebied van voeding, lifestyle en strength en conditioning trainingen. Jongens en meisjes werken bij het RTC gezamenlijk aan de ontwikkeling van de individuele vaardigheden. Het RTC in Den Haag is accrediteert door de KNZB.

Vanuit de huidige acht RTC’s in Nederland komen geselecteerde talenten een aantal keer per jaar bijeen voor een centrale trainings – testdag. Tijdens deze trainingsdagen wordt samen getraind om te laten zien hoe de trainingsstof is verwerkt en hoe de vaardigheden zijn toegenomen. Het RTC is de “toegangspoort” naar de vertegenwoordigende nationale jeugdselecties.

Vanuit het RTC kunnen sporters ook in aanmerking komen om hun opleiding tot topsporter te vervolgen bij de waterpolo academie in Eindhoven. Vanuit de academie kunnen de sporters uiteindelijk uitkomen voor het nationale team.

Inleiding

Het organisatorisch en sporttechnisch beleid van de stichting RTC Waterpolo Den Haag is en blijft een voortschrijdend proces om tot een optimale organisatie van talentherkenning en talentontwikkeling in onze (deel)regio te komen. In de afgelopen seizoenen heeft het RTC Waterpolo Den Haag belangrijke stappen gezet om de talentherkenning- en ontwikkeling in en rondom Den Haag te borgen. De komende jaren willen we onze kwaliteit van aanbod verder verbeteren en zodoende sporters opleiden tot een hoog niveau in het waterpolo. Het RTC Waterpolo Den Haag is geaccrediteerd door de KNZB.

De Waterpolo School legt zich primair toe op het aanbieden van extra trainingsfaciliteiten gericht op alle waterpoloclubs in de directe omgeving van Den Haag. De Waterpolo School biedt ook aankomende trainers de gelegenheid om trainingen te verzorgen onder begeleiding van gecertificeerde trainers.

Het RTC Waterpolo Den Haag zal als zelfstandige entiteit zich primair richten op het herkennen (identificeren) en ontwikkelen van potentiële waterpolo talenten in de Regio Haaglanden.

Uitgangspunten

  • RTC Waterpolo Den Haag is een onafhankelijke entiteit en erkend door de KNZB d.w.z. juridische en financieel zelfstandig.
  • RTC Waterpolo Den Haag maakt organisatorisch en sporttechnisch integraal deel uit van het (top)sportbeleid van de KNZB Waterpolo.
  • RTC Waterpolo Den Haag wil met een gestructureerde opleiding, mede gebaseerd op het MOW en een sporttechnische visie op de (middel)lange termijn, haar doelstellingen en ambities realiseren.
  • De kerntaken van de RTC Waterpolo Den Haag zijn talentherkenning (identificatie) en talentontwikkeling waterpolo.
  • Het RTC Waterpolo Den Haag richt zich nadrukkelijk op (top)talenten van alle waterpoloverenigingen in Haaglanden.
  • In het RTC Waterpolo Den Haag staan (top)talenten in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar als individu centraal en worden naar behoefte verschillende programma’s aangeboden (MOW); het teambelang is daarbij ondergeschikt.
  • In het RTC Waterpolo Den Haag wordt het beoefenen van (top)sport en het volgen van onderwijs/studie volledig op elkaar afgestemd. De sporters volgen hun schoolopleiding op de topsport Talent school, het Segbroekcollege in Den Haag.
  • Deelnemers aan het RTC Waterpolo Den Haag zijn lid van een vereniging naar eigen keuze. De aangewezen, en als zodanig geïdentificeerde, talenten dienen evenwel de ambitie te hebben om op een zo hoog mogelijk wedstrijdniveau te willen spelen.
  • Het RTC Waterpolo Den Haag wordt sporttechnisch en organisatorisch aangestuurd door haar eigen staf en kader, welke geregeld overleg en afstemming hebben met de KNZB.

Visie, Ambitie en Doelstellingen

De topsportstructuur van de KNZB is gericht op het herkennen en ontwikkelen van potentiële waterpolotalenten op de (middel)lange termijn voor (Jong) Oranje. Op basis daarvan heeft het RTC Waterpolo Den Haag talentherkenning (vanaf sportparticipatie) en talentontwikkeling (tot topsport) vastgelegd in haar Regionale Waterpolo Talent Route. In deze route is een rol weggelegd voor meerdere betrokken partijen, zoals de KNZB.

KNZB+ programma waterpolo

Het RTC Waterpolo Den Haag initieert en coördineert de talentherkenning en talentontwikkeling in haar deelregio en werkt daartoe samen met de clubs in die deelregio, en de KNZB.

Het RTC Waterpolo Den Haag levert een specifiek gerichte bijdrage aan het verbeteren van het (spel)niveau voor de individuele en als zodanig geïdentificeerde (top)talenten onder 17 jaar uit de Regio. Zij bieden daartoe (top)sportfaciliteiten aan en doen dit in optimale afstemming met onderwijs/studie. De programma’s worden aangeboden door kwalitatief goed opgeleid sporttechnisch kader en specialisten, niet alleen ten behoeve van de sporters, maar ook t.b.v. het sporttechnisch kader van de betrokken verenigingen.

Het RTC Waterpolo Den Haag biedt programma’s aan, waardoor de beste (top)talenten in staat worden gesteld zich individueel te ontwikkelen en waarbij de internationale waterpolostandaard als norm geldt.

RTC Waterpolo Den Haag organiseert een RTC Instroomprogramma waaraan enthousiaste en talentvolle sporters uit de Regio tot 12 jaar kunnen deelnemen. Dit betreffen vaak sporters die deel uitmaken van groep 8 van het primair onderwijs en al deelnemen aan het programma van de Waterpolo School.

RTC Waterpolo Den Haag organiseert een RTC Topprogramma, waaraan talentvolle en geselecteerde (top)sporters uit de Regio vanaf 12 jaar (in beginsel vanaf eerstejaars VO) kunnen deelnemen in volledige afstemming met de topsport talentschool.

Wij gebruiken cookies op deze website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Voor meer info zie onze  Privacy Policy